PERSPEKTIV OCH METOD

Vi arbetar utifrån moderna, empiriskt prövade psykoterapeutiska metoder framförallt med utgångspunkt i affektfokuserad psykodynamisk terapi och terapi med fokus på medkänsla/självmedkänsla (”compassion”-fokuserad terapi).

Varje möte är unikt, och utifrån dina önskemål enas vi i samråd om vad vi vill fokusera och på vilket sätt.

Vi betraktar psykiskt lidande som begripliga reaktioner på en människas tidiga och nuvarande belägenhet. Mycket psykisk smärta, som ångest och känslor av värdelöshet eller meningslöshet, kommer av att våra normala behovssignaler, känslorna, blivit omöjliga eller svåra att förstå eller acceptera. Till exempel: Vi skäms när vi behöver andra, skräms av vår ilska, har svårt att lita på att vi räcker till som vi är, att lita på kärlek från andra eller ge oss ro att vila och njuta.

Vare sig vi möts i en individuell kontakt, tillsammans med din partner eller i en grupp, är det vår önskan att bidra till att du får ökad kontakt med dig själv och dina behov, ett varmt och respektfullt sätt att relatera till dig själv och större möjligheter att vara i relationer med andra på det sätt du önskar.

Kontakta oss

Offline Website Creator