Om oss

Patrik är specialiserad inom området affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT) sedan 20 år tillbaka. Han arbetar med psykoterapi, undervisning och handledning och leder regelbundet kurser i affektfokuserad pdt på Stockholms akademi för psykoterapiutbildning (SAPU).

Patrik tar emot såväl enskilda som par. Aktuell information om väntetid ges vid mailkontakt.

Sedan 20 år tillbaka arbetar Katja med affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT), samt handleder, utbildar och forskar inom det området. Hennes huvudsakliga arbetsplats är Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Katja tar emot både enskilda och par.

Förutom regelbunden terapi (ofta 1 samtal per vecka) erbjuder hon även s.k. "blockterapi" (2x3 timmar med kortare mellanrum samt ett uppföljningstillfälle). Du är varmt välkommen att kontakta henne per mail för en diskussion kring vad just du önskar hjälp med. 

Agnes är leg. psykolog och utbildad vid Uppsala universitet med inriktning affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT). Hon har erfarenhet av att arbeta inom primärvård och barn- och ungdomspsykiatri.

Agnes arbetar med individualterapi, oftast 1 samtal per vecka. Varje upplägg är individuellt, och tillsammans lägger vi upp en plan utifrån just ditt behov.

Create your own site with Mobirise