PSYKOTERAPI


Vem? Du är välkommen att kontakta oss för individualterapi. Om du till exempel är nedstämd, självanklagande, känner tomhet eller meningslöshet, är ångestfylld eller har psykosomatiska reaktioner, och/eller har svårigheter i relationer kan psykoterapi vara en bra väg till bättre psykisk hälsa och personligt fungerande.

Vad? Vi kommer gemensamt fram till hur vi bäst vill arbeta tillsammans. Vår utgångspunkt är affektfokuserad psykoterapi och compassionfokuserad psykoterapi (se vidare under Perspektiv och metod).

Hur? Vi föreslår alltid 90 min vid en första träff och erbjuder den till priset av en enkelsession.

Om vi beslutar att fortsätta arbeta tillsammans, kommer vi gemensamt överens om hur ofta och hur långa träffar vi har.


Vid intresse: Kontakta oss

Mobirise

PARTERAPI

Ni som upplever svårigheter i er relation är varmt välkomna som par. Vi erbjuder effektiv parterapi (EFT) där affektfokus är vägen för att åter bygga trygghet i er relation. Forskning på emotionsfokuserad parterapi har påvisat goda effekter, även för individuella psykiska problem.

Träffarna brukar vara 90 minuter. Den första erbjuder vi till priset av en enkelsession.

Vid intresse: Kontakta oss

Mobirise

HANDLEDNING

Vi erbjuder handledning av psykoterapeutiskt arbete individuellt och i grupp. Handledningen anpassas efter behov och varierar därför stort när det gäller exempelvis hur mycket tid som ges för att öva metod jämfört med att arbeta med sig själv i rollen som terapeut. I vissa fall närmar sig handledning psykoterapi om du ser behov av det och vill det. Handledning hos oss har ett stort inslag av upplevelsenära metoder såsom rollspel och alltid med en helhetssyn på även den professionella personens kropp, känsla, tankar och beteende. Med oss som handledare kommer hur just du använder dig av evidensbaserade metoder alltid vara i centrum.

Vid intresse: Kontakta oss

Mobirise

FÖRELÄSNINGAR | WORKSHOPS | UTBILDNING

Vi erbjuder kvalificerad utbildning inom områdena:

 1. AFFEKTFOKUSERAD PSYKODYNAMISK TERAPI (AFT) 
  - Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse
  - Specialiserad trestegsutbildning i AFT i samarbete med Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling (SAPU)
 2. AFFEKTTEORI
  - Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse
 3. SKAM - TEORI OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 
  - Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse
 4. MEDKÄNSLA/SJÄLVMEDKÄNSLA
  - Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse
  - Teman:
         I psykoterapi            
         För yrkesverksamma ssk inom området vård/behandling (här ges på beställning även ett sammanhållet program: Hållbar utveckling för yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling).
 5. EMOTIONSFOKUSERAD PARTERAPI (EFT)
  - Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse
 6. ATT INTEGRERA AFFEKTFOKUS OCH MEDKÄNSLA/SJÄLVMEDKÄNSLA I TERAPI 
  - Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse


Vid intresse: Kontakta oss

No Code Website Builder