bootstrap theme


PSYKOTERAPI

Vem? Du är välkommen att kontakta oss för individualterapi. Om du till exempel är nedstämd, självanklagande, känner tomhet eller meningslöshet, är ångestfylld eller har psykosomatiska reaktioner, och/eller har svårigheter i relationer kan psykoterapi vara en bra väg till bättre psykisk hälsa och personligt fungerande.

Vad? Vi kommer gemensamt fram till hur vi bäst vill arbeta tillsammans. Vår utgångspunkt är affektfokuserad psykoterapi och compassionfokuserad psykoterapi ( se vidare under Perspektiv och metod).

Hur? Vi föreslår alltid 90 min vid en första träff och erbjuder den till priset av en enkelsession.

Om vi beslutar att fortsätta arbeta tillsammans, kommer vi gemensamt överens om hur ofta och hur långa träffar vi har.


Vid intresse: Kontakta oss

Mobirise

PARTERAPI
Ni som upplever svårigheter i er relation är varmt välkomna som par. Vi erbjuder effektiv parterapi (EFT) där affektfokus är vägen för att åter bygga trygghet i er relation. Forskning på emotionsfokuserad parterapi har påvisat goda effekter, även för individuella psykiska problem.

Träffarna brukar vara 90 minuter. Den första erbjuder vi till priset av en enkelsession.

Vid intresse: Kontakta oss

Mobirise

HANDLEDNING
Vi erbjuder handledning av psykoterapeutiskt arbete individuellt och i grupp. Handledningen anpassas efter behov och varierar därför stort när det gäller exempelvis hur mycket tid som ges för att öva metod jämfört med att arbeta med sig själv i rollen som terapeut. I vissa fall närmar sig handledning psykoterapi om du ser behov av det och vill det. Handledning hos oss har ett stort inslag av upplevelsenära metoder såsom rollspel och alltid med en helhetssyn på även den professionella personens kropp, känsla, tankar och beteende. Med oss som handledare kommer hur just du använder dig av evidensbaserade metoder alltid vara i centrum. Om du bor långt från Uppsala kan handledning via Skype vara ett bra alternativ, men vi bör i så fall iallafall ha setts någon gång först.

Vid intresse: Kontakta oss

Mobirise

FÖRELÄSNINGAR | WORKSHOPS | UTBILDNING
Vi erbjuder kvalificerad utbildning inom områdena

Affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT)
Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse
Specialiserad trestegsutbildning i AFT i samarbete med SAPU (Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling)

Affektteori
Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse


Skam – teori och kliniska implikationer
Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse


Medkänsla /självmedkänsla
Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse
    Teman:
        I psykoterapi
        För yrkesverksamma ssk inom området vård/behandling (här ges på beställning         även ett sammanhållet program: Hållbar utveckling för yrkesverksamma inom         vård, omsorg och behandling).

Emotionsfokuserad parterapi (EFT)
Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse

Att integrera affektfokus och medkänsla/självmedkänsla, i individualterapi eller parterapi
Föreläsningar och/eller workshops enligt överenskommelse.

Vid intresse: Kontakta oss