Guidade övningar i
medkännande
medveten närvaro

Vill du ha en tid och plats i veckan för att möta och vara med dig själv? Kanske samtidigt som du går i psykoterapi eller går igenom en svår period i livet?

Vill du förstå mer om vad du vill och behöver? Kanske ta reda på om du vill eller förbereda dig för att senare gå i psykoterapi eller i parterapi?

Vill du få stöd i att stärka och utveckla det du hittat i psykoterapi och är nöjd med och rädd om? Få stöd i att vara rädd om dig och det du vet är bra för dig.

Vi samlas en gång i veckan för 45-minuters guidad övning i att vara nära sig själv med en medkännande och respektfull hållning. Gruppen planeras utifrån intresseanmälningar och kommer att vara densamma under en hel termin. Möjligheten att fortsätta flera terminer kommer att finnas.

HTML Website Maker