Om oss

Patrik är specialiserad inom området affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT) sedan 20 år tillbaka. Han arbetar med psykoterapi, undervisning och handledning och leder regelbundet kurser på Stockholms akademi för psykoterapiutbildning (SAPU).

Patrik tar emot såväl enskilda som par. Läs mer

Katja arbetar sedan 20 år tillbaka med affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT). Utöver terapiarbetet handleder, utbildar och forskar hon även inom det området. Katjas huvudsakliga arbetsplats är Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet.

Katja tar emot både enskilda och par. Läs mer.

Marcus är leg. psykolog och utbildad vid Uppsala universitet med inriktning affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT). Han har erfarenhet av att arbeta inom bland annat primärvård och företagshälsovård.Marcus arbetar med individualterapi. Läs mer.

Olivia är leg. psykolog och utbildad vid Uppsala universitet och jobbar med inriktning affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT). Hon har erfarenhet av att jobba med vuxna inom primärvård och företagshälsovård, men även av att möta vuxna som farit illa i religiös kontext.

Olivia jobbar med individualterapi. Läs mer.

Simon är leg. psykolog och utbildad vid Uppsala universitet med inriktning affektfokuserad psykodynamisk terapi. Simon kombinerar till vardags sitt psykoterapeutiska arbete med tjänstgöring inom primärvård för barn och unga.


Simon arbetar med individualterapi. Läs mer.

Herman är leg. psykolog och utbildad vid Uppsala universitet med inriktning affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT).
Han har erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatri.
Herman arbetar med individualterapi. Läs mer.

Mobirise

 

Ny bok: Terapeuten i fokus

Terapeuten i fokus - självomsorg och professionell utveckling i människovårdande yrken
av Katja Lindert Bergsten och Kristoffer Pettersson. Utkom 15 maj 2023. 

Boken ger vägledning och fördjupning för ett hållbart yrkesliv.

KVALIFICERAD PSYKOTERAPI, HANDLEDNING OCH UTBILDNING

Välkommen till
Sankt Olofsmottagningen


Vi erbjuder:

  1. PSYKOTERAPI - Att ha det svårt är normalt, vi reagerar på våra erfarenheter. Ibland kan vi behöva tid, plats och sällskap för att bättre förstå oss själva, andra och vår riktning i livet. Vi tar ett helhetsperspektiv på människan - med kropp, känsla, tanke och handling är vi hela tiden i samspel med vår omgivning. Utifrån detta perspektiv arbetar vi med evidensbaserade metoder fokuserade på en ökad kontakt med sig själv, förståelse för och omsorg om sina behov, ökad sinnesro och möjligheter att påverka sin livssituation. Läs mer!
  2. HANDLEDNING - Handledningen anpassas efter dina/era behov. All handledning hos oss har ett stort inslag av upplevelsenära metoder såsom rollspel och alltid med en helhetssyn på även den professionella personens kropp, känsla, tankar och beteende. Läs mer!
  3. UTBILDNING - Vi erbjuder kvalificerade föreläsningar och workshops inom bl.a. affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT), emotionsfokuserad parterapi (EFT), affektteori, skam och självmedkänsla samt hållbar utveckling i människovårdande yrken. Utbildningen skräddarsys efter era behov. Läs mer!

Kontakta oss


Du som söker oss för psykoterapi, handledning eller utbildningsuppdrag är varmt välkommen att kontakta oss via mail!

Besöksadress:

Norbyvägen 63, 752 39 Uppsala (Patrik, Katja & Simon)
Drottninggatan 12 Uppsala (Marcus & Olivia)
Eklundshovsvägen 7D Uppsala (Herman)

AI Website Generator