KVALIFICERAD PSYKOTERAPI, HANDLEDNING OCH UTBILDNING

Sankt

Olofsmottagningen

Välkommen till  SaNKT OLOFsMOTTAGNINGEN

2018 släppte Katja Lindert Bergsten och Kristoffer Pettersson en ny bok, läs mer här!

PSYKOTERAPI

VI ERBJUDER KVALIFICERAD PSYKOTERAPI

Att ha det svårt är normalt, vi reagerar på våra erfarenheter. Ibland kan vi behöva tid, plats och sällskap för att bättre förstå oss själva, andra och vår riktning i livet. Vi tar ett helhetsperspektiv på människan - med kropp, känsla, tanke och handling är vi hela tiden i samspel mer vår omgivning. Utifrån detta perspektiv arbetar vi med evidensbaserade metoder fokuserade på en ökad kontakt med sig sjäv, förståelse för och omsorg om sina behov, ökad sinnesro och möjligheter att påverka sin livssituation.

LÄS MER

HANDLEDNING

handledning av terapiarbete

Handledningen anpassas efter dina/era behov.  All handledning hos oss har ett stort inslag av upplevelsenära metoder såsom rollspel och alltid med en helhetssyn på även den professionella personens kropp, känsla, tankar och beteende.

LÄS MER

UTBILDNING

SKRÄDDARSYDD UTBILDNING

Utbildningen anpassas efter dina/era behov.  All utbildning hos oss har ett stort inslag av upplevelsenära metoder såsom rollspel och alltid med en helhetssyn på även den professionella personens kropp, känsla, tankar och beteende.

LÄS MER

OM OSS

KATJA LINDERT BERGSTEN

LEG PSYKOLOG,

LEG PSYKOTERAPEUT

FIL DR PSYKOLOGI

OM KATJA

Katja arbetar sedan 20 år tillbaka med affektfokuserad psykoterapi. Utöver terapiarbetet handleder, utbildar och forskar hon även inom det området. Katjas  huvudsakliga arbetsplats är Institutionen för Psykologi vid Uppsala Universitet. Som psykoterapeut är hon verksam i Uppsala. Katja tar emot både enskilda och par.

 

LÄS MER

PATRIK LINDERT

BERGSTEN

LEG PSYKOLOG

LEG PSYKOTERAPEUT

OM PATRIK

Patrik är leg psykolog och leg psykoterapeut och sedan 20 år specialiserad inom området affektfokuserad psykodynamisk terapi (pdt). Han arbetar med psykoterapi, undervisnings- och handledning och leder regelbundet kurser i affektfokuserad pdt på Stockholms akademi för psykoterapiutbildning (SAPU).

 

Patrik tar emot såväl individer som par. Landstingsvtal med Region Uppsala finns och aktuell information om väntetid ges vid mailkontakt.

LÄS MER

Du kan läsa mer om hur vi arbetar psykoterapeutiskt under PERSPEKTIV och METOD.

KONTAKT

 

 

Du som söker oss för psykoterapi, handledning eller utbildningsuppdrag är varmt välkommen att kontakta oss på

 

katja@sanktolofsmottagningen.se

 

 

patrik@sanktolofsmottagningen.se