KVALIFICERAD PSYKOTERAPI, HANDLEDNING OCH UTBILDNING

Välkommen till
Sankt Olofsmottagningen


Vi erbjuder:

  1. PSYKOTERAPI - Att ha det svårt är normalt, vi reagerar på våra erfarenheter. Ibland kan vi behöva tid, plats och sällskap för att bättre förstå oss själva, andra och vår riktning i livet. Vi tar ett helhetsperspektiv på människan - med kropp, känsla, tanke och handling är vi hela tiden i samspel mer vår omgivning. Utifrån detta perspektiv arbetar vi med evidensbaserade metoder fokuserade på en ökad kontakt med sig själv, förståelse för och omsorg om sina behov, ökad sinnesro och möjligheter att påverka sin livssituation. Läs mer!
  2. HANDLEDNING - Handledningen anpassas efter dina/era behov. All handledning hos oss har ett stort inslag av upplevelsenära metoder såsom rollspel och alltid med en helhetssyn på även den professionella personens kropp, känsla, tankar och beteende. Läs mer!
  3. UTBILDNING - Utbildningen anpassas efter dina/era behov. All utbildning hos oss har ett stort inslag av upplevelsenära metoder såsom rollspel och alltid med en helhetssyn på även den professionella personens kropp, känsla, tankar och beteende. Läs mer!

Om oss

Patrik är specialiserad inom området affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT) sedan 20 år tillbaka. Han arbetar med psykoterapi, undervisning och handledning och leder regelbundet kurser på Stockholms akademi för psykoterapiutbildning (SAPU).

Patrik tar emot såväl enskilda som par. Läs mer

Katja arbetar sedan 20 år tillbaka med affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT). Utöver terapiarbetet handleder, utbildar och forskar hon även inom det området. Katjas huvudsakliga arbetsplats är Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet.

Katja tar emot både enskilda och par. Läs mer.

Agnes är leg. psykolog och utbildad vid Uppsala universitet med inriktning affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT).
Hon har erfarenhet av att arbeta inom primärvård och barn- och ungdomspsykiatri.

Agnes arbetar med individualterapi. Läs mer.

Kontakta oss


Du som söker oss för psykoterapi, handledning eller utbildningsuppdrag är varmt välkommen att kontakta oss via mail!

Mobirise web page builder - Click here