Sankt

Olofsmottagningen

KATJA

LINDERT BERGSTEN

PATRIK LINDERT

BERGSTEN

 

 

Katja är leg psykolog, leg psykoterapeut och fil. dr. i psykologi. Sedan 20 år tillbaka arbetar hon med affektfokuserad psykoterapi, samt handleder, utbildar och forskar inom det området. Hennes huvudsakliga arbetsplats är Institutionen för Psykologi vid Uppsala Universitet. Som psykoterapeut är hon verksam i Uppsala. Katja tar emot både enskilda och par.

 

Förutom regelbunden terapi (ofta 1 samtal per vecka) erbjuder hon även s.k. "blockterapi" (2x3 timmar med kortare mellanrum samt ett uppföljningstillfälle). Du är varmt välkommen att kontakta henne per mail för en diskussion kring vad just du önskar hjälp med.

 

 

 

 

KONTAKTA OSS

 

Patrik är leg psykolog och leg psykoterapeut och sedan 20  år specialiserad inom området affektfokuserad psykodynamisk terapi (pdt). Han arbetar privat och delar sin tid mellan psykoterapiverksamheten  och undervisnings- och handledningsuppdrag på psykolog- och psykoterapeututbildningar. Patrik leder regelbundet kurser i affektfokuserad pdt på Stockholms akademi för psykoterapiutbildning (SAPU) och föreläsningar, workshops och handledning för andra uppdragsgivare är återkommande och anpassas efter olika behov.

 

Psykoterapiverksamheten bedrivs på Sanktolofsmottagningen där Patrik tar emot  såväl individer som par. Landstingsavtal med Region Uppsala finns och aktuell information om väntetid ges vid mailkontakt.

 

KONTAKTA OSS